Tuesday, 9 February 2016

Parinda

Parinda

udta hun mei,
arsh ki aur,

badalon se guzarta,

sitaara ban kar..
*
udta hun mei,
shamas ki aur,

uski har kiran se,

mohabbat ban kar..
*
udta hun mei,
jaanat ki aur,

Ishq-e-maula se,

aqeedat ban kar..
*
udta hun main,
Tere Saaye ki aur,

Tere Qoam, teri ummat se,

Darr kar..sahem kar..
*
Udta hun mei...

Musafir ban kar!

Tanzila

No comments:

Post a Comment